Heraldica Slovenica

Prenovljeni simboli Društva Heraldica Slovenica

10. 2. 2017

Heraldično, genealoško in veksilološko društvo je bilo ustanovljeno leta 1991 z namenom združevanja tistih državljanov, ki jih druži zanimanje za slovensko grboslovje, zastavoslovje, rodoslovje, sfragistiko, faleristiko, onomastiko, arhontologijo, nobilistiko, insigniologijo in ikonologijo. Do sedaj se je društvo v javnosti predstavljalo le s svojim znakom, ki je bil v obliki ščita z okrasjem. Na srebrnem ščitu lebdi moder orel, ki ima na prsih dodaten ščit z motivom dvakrat koničasto deljenega polja, kjer ima vsaka delitev po tri koničaste vrhove, ki spominjajo na najvišjo slovensko goro v treh slovenskih barvah: beli, modri in rdeči. Slovenske barve, ki so bile prvič predstavljene leta 1848 na podlagi grba dežele Kranjske, se pojavljajo v društvenem znaku tudi izven prsnega ščita: belo oziroma srebrno polje in moder orel, ki ima rdeč kljun in kremplje.

V heraldiki velja pravilo, da če je spremenjen že najmanjši del podobe v grbu ali pa barva, dobimo nov grb, ki je unikaten. Znak društva sicer spominja na grb Kranjske, vendar je s spremembo pripetega motiva na prsih in umikom krone, ki je bila privilegij grba Kranjske, postal unikaten. Heraldica Slovenica torej ne uporablja grba dežele Kranjske.

  Več o grbu Kranjske

  Prepir o barvah

Viri

×