Heraldica Slovenica

Strokovna ekskurzija na Koroško

23. 3. 2024

V soboto, 23. marca 2024, smo se člani Društva Heraldica Slovenica odpravili na strokovno ekskurzijo na Koroško, kjer smo si skupaj ogledali znamenitosti povezane s slovensko zgodovino in heraldične zaklade.

Prva postaja našega potovanja je bila Deželna hiša v Celovcu, kjer smo občudovali knežji kamen in si poglobljeno ogledali obe dvorani grbov. Knežji kamen je spomenik slovenskemu jeziku, ki je bil uradni jezik svojevrstnega predhodnika demokratičnega obreda s pravico izbire in potrjevanja vladarja.

Nato smo se odpravili v Deželni muzej Koroške, kjer smo se podali na pot skozi čas, spoznavali tako naravno kot kulturno dediščino in zgodovino Koroške.

Sledil je ogled vojvodskega prestola in Gospe Svete. Na prestolu je vojvoda na vzhodnem sedežu podeljeval deželne fevde, koroški palatinski grof pa na zahodnem k palatinatu pripadajoče fevde. Gospa Sveta nas je navdušila z monumentalnostjo in antičnim kamnom s panterjema ter rogom izobilja, ki je vzidan nad vhodom cerkve in naj bi izviral iz 2. stoletja.

Posebno doživetje je bila zadnja postaja na poti in sicer ogled krške stolnice s samostanom sv. Eme, kjer smo se poglobili v duhovno dediščino Koroške.

×