Heraldica Slovenica

Obeležje slovenski osamosvojitveni zastavi na Trgu Republike v Ljubljani

V društvu Heraldica Slovenica smo vstop v mesec slovenske zastave izvedli na najlepši možni način. V petek, 5. aprila 2024, smo namreč izpolnili dolgoletno društveno željo ter po triintridesetih letih od razglasitve neodvisnosti in samostojnosti postavili obeležje slovenski osamosvojitveni zastavi na Trgu Republike, ki stoji nasproti zgradbe slovenskega parlamenta. Zastava na Trgu republike, ki vihra v spomin na 26. junij leta 1991, ko je na tem mestu prvič zaplapolala slovenska zastava, je tako končno dobila obeležje, ki si ga zasluži in ki mimoidoče opozarja na simbolni pomen kraja za zgodovino slovenskega naroda in slovenske države.

Obeležje, ki smo ga postavili na zid pred ploščadjo, na kateri se nahaja drog z zastavo, krasi grb Republike Slovenije ter nosi naslednje besedilo:

»Na tem trgu je v večernih urah dne 26. junija 1991, na slovesnosti ob razglasitvi neodvisnosti in samostojnosti, prvič zaplapolala zastava Slovenije. Zastava je hitro postala najbolj prepoznaven simbol države, saj je simbolizirala izjemno enotnost in odločnost slovenskega naroda, ki je svojo pravico do samoodločbe obranil v osamosvojitveni vojni, ki je sledila.«

Besedilo na obeležju pa zaključujejo verzi našega častnega člana, pesnika Toneta Kuntnerja iz njegove pesmi Pozdravljena Slovenija in se glasijo:

»Pozdravljena Slovenija
v nikoli strtem upu!
Pozdravljena, pozdravljena,
včeraj, danes, jutri!«

S postavitvijo obeležja smo zaključili projekt, katerega smo pričeli že v letu 2022. Društvo je namreč v tem letu pridobilo načrt za postavitev obeležja, katerega je izdelal Studio Kalamar, kateremu se zahvaljujemo za pomoč pri realizaciji projekta. Nadalje je društvo pridobilo tudi kulturnovarstveno soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine in soglasje lastnika zemljišča za postavitev obeležja. V društvu smo ob namestitvi obeležja tudi počistili in uredili okolico droga, ki je običajno precej neurejena in nasmetena. Društvo je celoten projekt financiralo samo iz lastnih sredstev.

S tem dejanjem je društvo upravičilo svoj status nevladne organizacije v javnem interesu na področju kulture, saj med pomembne dejavnosti našega društva spada tudi skrb za kulturne spomenike, kamor spada tudi zastava na Trgu republike. S tem smo sami z lastnimi sredstvi, angažmajem in na lastno pobudo odpravili neustrezno stanje, ko najpomembnejši drog s slovensko zastavo doslej ni bil primerno obeležen. Ne smemo namreč pozabiti, da gre pri prvem razvitju slovenske zastave, za najpomembnejši simbolni trenutek osamosvojitveni procesov slovenske države.

V društvu srčno upamo, da bo našo novo obeležje krasilo in opozarjalo na pomembnost tega kraja še mnoga leta. V bodoče pa si bomo vsekakor še naprej prizadevali za to, da bo ta pomemben kulturni spomenik postal splošno prepoznan kraj posebnega pomena za zgodovino slovenskega naroda in slovenske države.

×