Heraldica Slovenica

Predavanje:
dr. Tomaž Lazar
Podobe viteštva na Slovenskem

18. junij 2024, 17.30
Mestni muzej Ljubljana, Gosposka 15, Ljubljana

Od visokega srednjega veka pa še vse v 17. stoletje so vojaško elito na Slovenskem sestavljali predvsem možje plemiškega rodu, zavezani vrednotam viteškega kodeksa. Njihova oborožitev je bila po eni strani povsem funkcionalna, namenjena vojskovanju, a hkrati tudi pomemben statusni simbol oziroma sredstvo reprezentance, tesno prepleteno s heraldiko. Kakšna je bila podoba plemenitih bojevnikov v tem času in kako se je razlikovala od drugih delov Evrope, si bomo ogledali ob primerih različnih virov iz slovenskega prostora: pisnih omemb, upodobitev v stenskem slikarstvu, viteških nagrobnikov in ohranjenih muzejskih eksponatov.

Predavatelj

Dr. Tomaž Lazar je zgodovinar, zaposlen kot kustos v Narodnem muzeju Slovenije. Leta 2010 je doktoriral na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani z disertacijo o vojaški zgodovini slovenskega prostora od 13. do 15. stoletja. Ukvarja se predvsem s preučevanjem vojskovanja in oborožitvene tehnologije v srednjem in zgodnjem novem veku. Kot skrbnik zbirke orožja in bojne opreme si prizadeva za interdisciplinarno obravnavo muzejskega gradiva, ki vključuje tudi naravoslovne analize predmetov kulturne dediščine in eksperimentalno arheologijo. Pripravil je več avtorskih razstav s spremnimi publikacijami. Njegova najnovejša monografska objava Oklepi iz Narodnega muzeja Slovenije je izšla spomladi 2021.

Vabljeni!


Predavanja

×