Heraldica Slovenica

Galerija

Prizorišče predavanj kongresa v dvorani hotela St. Anthony. Foto: Aleksander Hribovšek, 2019.
Cerkev samostana Alamo in zastave narodnih pripadnosti vseh branilcev bitke za Alamo. Foto: Aleksander Hribovšek, 2019.
Mednarodna federacija zastavoslovnih združenj (FIAV) je svetovna federacija 51 regionalnih, državnih in mednarodnih društev in institucij, ki preučujejo zastavoslovje oziroma veksilologijo. Foto: Aleksander Hribovšek, 2019.
Organizator kongresa v Jokohami leta 2009, predsednik Japonskega zastavoslovnega društva (Nihon Kishōgaku Kyōkai) Nozomi Kariyasu skupaj s predsednikom Društva Heraldica Slovenica, Aleksandrom Hribovškom. Foto: Nicolas Hugot, 2019.
×