Heraldica Slovenica

Predavanje Dominika Černeliča

Korporativna identiteta Slovenije

11. april 2019
Mestni muzej Ljubljana, Gosposka 15, Ljubljana

Prepoznavnost državne identitete je rezultat dejanj, ki so vanjo zapečatena, vizualna podoba pa je le njihov odraz. Vsaka identiteta je zato resnična, njena kvaliteta pa je odvisna le od samospoštovanja in ukvarjanja z njo. Skozi predavanje so bili prikazani slovenski uradni simboli in simboli, po katerih je Slovenija v svetu prepoznavna, predstavljeni problemi in »neproblemi« slovenske podobe ter predlagane nekatere možne rešitve za njihovo nadgradnjo oziroma ureditev.

Teme predavanja

  • Uradni simboli in simboli, po katerih smo prepoznavni.
  • Heraldika in sodobno znamčenje.
  • Problemi in neproblemi.
  • Razčiščevanje pojmov in pomiritev duhov.
  • Polresnice, romantične zgodbe in streli v koleno.
  • Kontekst (ne)prepoznavnosti.
  • (Ne)podobnosti.
  • Rešitve za ureditev.

Odgovorili smo na naslednja vprašanja

S katerim edinim simbolom se strinjamo vsi Slovenci? Zakaj ureditev nacionalnih simbolov vpliva na našo motivacijo in celostno uspešnost? Kako rešiti hierarhično organiziranost Slovenije? Ali moramo zamenjati nacionalne simbole? Kateri je manjkajoči člen slovenske prepoznavnosti? Kako prodajati na račun države? Zakaj bi z zastavo brez simbola bili še bolj neprepoznavni? Katere elaborate potrebujemo za urejeno podobo?... In mnogi drugi.

Predavatelj

Dominik Černelič je digitalni umetnik in podjetnik, vodja studia Domdesign in član društva Heraldica Slovenica, pri katerem svojo poslovno prakso nadgrajuje z raziskovanjem simbolov. Je neizprosen kreativec, oblikovalec in programer, razvijalec blagovnih znamk, marketinških rešitev in korporativne identitete za mnoga uspešna podjetja. Njegov pogled na vizualnost kot posledico urejenosti informacij izvira iz informacijskih rešitev, ki jih razvija na podlagi lastnega odprtokodnega sistema DominoCMS.
Ustvarjalni opus razprostira preko številnih področij, zato so njegova znanja globoka in pogledi široki. Izzive, kot so tudi vprašanja slovenske identitete, vidi iz najrazličnejših aspektov, jih razgradi, izlušči, poenoti in poveže v skupno, urejeno celoto in zaključeno zgodbo.


Predavanja

×