Heraldica Slovenica

Največja zastava Slovenije na drogu


Lestvica


Lestvica stalno izobešenih zastav velikank izven drogov


Ljubljanski grad. Foto: Aleksander Hribovšek, 2020.

Geometrično središče Slovenije, Litija. Foto: Uroš Žižmund, 2018.
×