Heraldica Slovenica

Gregor Kovač
Prekmursko plemstvo in njihovi grbi

16. november 2022, 17.30
Mestni muzej Ljubljana, Gosposka 15, Ljubljana

Raziskave plemstva na Slovenskem so zelo napredovale. Toda ob eni doktorski disertaciji, več znanstvenih člankih in razpravah ter diplomskih delih ostaja tematika plemstva na območju Prekmurja v slovenskem zgodovinopisju še precej neznana. Namen predavanja je predstavitev plemstva v omenjenem prostoru: grbov, plemiških družin in vidnejših posameznikov, ki so živeli, delovali ali bili na kakšen drug način povezani s Prekmurjem. Predstavljene bodo tako visokoplemiške kot tudi nižjeplemiške družine, ki so bile pogosto slovenskega oziroma slovanskega porekla. Po koncu srednjega veka, v času katerega so se oblikovala velika zemljiška gospostva, sta 16. in 17. stoletje posameznikom prinesli priložnost za povzdig v plemiški stan predvsem na podlagi zaslug v protiosmanskih vojnah. V 18. stoletju pa so stopali v ospredje uradniki, ki so v deželi, v kateri je po dveh stoletjih nenehnih spopadov ponovno nastopil mir, želeli utrditi oblast tako vladarja kot večjih zemljiških posestnikov.

Predavatelj

Gregor Kovač je na Tehnični univerzi v Gradcu (TU Graz) zaključil študij gospodarskega inženiringa. Poklicno se ukvarja s projektiranjem. Kljub študiju tehnike že dobro desetletje ljubiteljsko raziskuje plemstvo na območju Prekmurja. V središču njegovega zanimanja so grbi, genealogije, statusni položaj in življenjske navade predvsem nižjega plemstva. Je član Društva Heraldica Slovenica.

Predavanje je brezplačno!


Predavanja

×