Heraldica Slovenica

Predavanje o osnovah grboslovja in zastavoslovja ter slovenskih državnih simbolih na OŠ Matije Valjavca Preddvor

29. 2. 2024

Kancler društva Heraldica Slovenica Anže Hobič je četrtek 29. februarja 2024, obiskal učence 7. razredov OŠ Matije Valjavca Preddvor in jim skozi predavanje v okviru predmetov etike in geografije predstavil osnove grboslovja, zastavoslovja ter zgodovino in nastanek slovenskih državnih simbolov.

Učenci so svoje znanje o naših državnih simbolih nadgradili tako, da so se najprej spoznali z zgodovino grboslovja in osnovnimi heraldičnimi pravili za oblikovanje grbov ter osnovami razlikovanja med logotipi in grbi. Nadalje so se spoznali z zastavoslovjem in petimi uveljavljenimi pravili za dobro oblikovanje zastave ter s kritično presojo elementov dobre zastave.

Teoretično pridobljeno znanje so nato uporabili pri spoznavanju zgodovine slovenskih narodnih in državnih simbolov. Poseben poudarek je bil na nastanku slovenske narodne zastave v letu 1848 in pa letu 1991, ko smo dobili sedanje državne simbole. Učenci so se seznanili tudi s težavami, s katerimi se soočajo naši simboli (pravilnost oblikovanja grba in slabša prepoznavnost zastave, …) ter s pravili in običaji pravilnega izobešanja oz. nameščanja in ravnanja z zastavo. Poseben poudarek je bil tudi na spoštovanju naših simbolov. Na veliko zadovoljstvo predavatelja in učiteljev so učenci pokazali veliko mero znanja in zanimanja.

Na koncu je društvo Heraldica Slovenica Osnovni šoli Matije Valjavca Preddvor podelilo še knjigo Osnove heraldike in istovetnostni simboli slovenskih občin, da bodo lahko učenci tudi sami raziskovali zgodovino naših občinskih simbolov.


Predavanja

×