Heraldica Slovenica

Vpis obeležja prvi slovenski zastavi v register kulturne dediščine

Društvo Heraldica Slovenica je v letu 2023 podalo pobudo za vpis obeležja prvi slovenski zastavi na Wolfovi ulici 8 v Ljubljani v register kulturne dediščine (RKD). Januarja letos je Zavod za varstvo kulturne dediščine (ZVKD) pobudi društva ugodil in obeležje oz. spominsko ploščo povzel med opis varovane enote dediščine, tj. hiše na Wolfovi ulici 8, ki je bila pred tem že zavarovana kot spomenik kulturne dediščine pod EID: 1-18663.

S tem dejanjem je društvo Heraldica Slovenica tudi v pravno-formalnem smislu poskrbelo za to, da je obeležje, ki ga je društvo postavilo v letu 1998, pridobilo status kot mu pritiče, saj gre pri prvem razvitju slovenske narodne zastave za enega najpomembnejših simbolnih trenutkov politične emancipacije slovenskega naroda.

Društvo bo tudi v prihodnje skrbelo za ta pomemben kulturni spomenik in si prizadevalo, da bo to mesto postalo splošno prepoznan kraj posebnega pomena za zgodovino slovenskega naroda. S tem dejanjem je društvo tudi upravičilo svoj status nevladne organizacije v javnem interesu na področju kulture, saj med pomembne dejavnosti našega društva spada tudi skrb za kulturne spomenike.

×