Heraldica Slovenica

Strokovno mnenje o legi grba pri navpično izobešeni zastavi

Ustava
6. člen
Zastava Slovenije je belo-modro-rdeča slovenska narodna zastava z grbom Slovenije. Razmerje med širino in dolžino zastave je ena proti dve. Barve zastave gredo po vrstnem redu: bela, modra, rdeča. Vsaka barva zavzema po širini tretjino prostora zastave. Grb je v levem gornjem delu zastave tako, da sega z eno polovico v belo polje, z drugo pa v modro.
ZGZH
2. člen
Grb, zastava in himna se smejo uporabljati le v obliki in z vsebino, ki sta določeni v ustavi Republike Slovenije in v tem zakonu ter na način, ki je določen s tem zakonom.

17. člen
Če je zastava izobešena na drogu, morajo biti barve zastave razporejene od zgoraj navzdol po temle vrstnem redu: bela, modra, rdeča; grb mora biti, gledano od spredaj, na levi strani zastave v levem zgornjem delu.
Vsemu naštetemu navkljub, najdemo v Sloveniji zelo veliko izobešenih zastav, ki kršijo zgoraj navedeno relevantno zakonodajo. Največkrat pred vzgojno-izobraževalnimi zavodi, občinami ter podjetji.
×