Heraldica Slovenica

April
Mesec slovenske zastave

Slovenska zastava je zunanji znak izjemne enotnosti, ki je našim prednikom omogočila, da so oblikovali slovenski narod, in nam, da smo osamosvojili svojo državo; naslednjim generacijam državljanov Slovenije pa bo osnova za doseganje večje blaginje.


#mesecZastave #enotnost #suverenost #april


 • Cilj meseca slovenske zastave je izboljšati zavedanje, da imamo lahko slovensko zastavo izobešeno skozi vse leto.
 • Cilj meseca slovenske zastave je izboljšati zavedanje o tem, da je potrebno z našimi simboli ravnati spoštljivo.
 • April je tisti mesec, ko praznujemo tudi dan slovenske zastave.
 • Slovenska zastava je zastava vseh državljanov Republike Slovenije ne glede na narodnost, raso, spol, jezik, vero, politično ali drugo prepričanje, gmotno stanje, rojstvo, izobrazbo, družbeni položaj, invalidnost ali katerokoli drugo osebno okoliščino.
 • Slovenska zastava simbolizira izjemno enotnost, ki je bila dosežena v postopku osamosvajanja.
 • Slovenska zastava simbolizira našo samostojnost, neodvisnost in suverenost.
 • Slovenska zastava simbolizira vse vrednote, ki smo jih zapisali v ustavo in za katere smo se pripravljeni zavzemati.
 • Slovenska zastava nas združuje in ne razdvaja.
 • Slovenska zastava je zastava naše države in ne zastava aktualne oblasti.
 • Slovenija, kot mlada država, potrebuje aktivno gradnjo zavesti o državnih simbolih.
 • Slovenska zastava je simbol naše enotnosti, naše moči, misli in odločnosti nas vseh kot naroda.
 • Slovenska zastava predstavlja upanje, svobodo, pravico in demokracijo.

7. april, dan slovenske zastave

×